تخصص ما پرورش خلاقیت کودکان

دلایل بازی

هارلوک: کوک در بازی با هم بازی های خود یاد می گیرد چگونه با افراد غیر اعضای خانواده، روابط اجتماعی برقرار کند و چگونه مشکلاتی را که از این نوع روابط بوجود می آید حل کند.

ارزش ها

فعالیت هایی که کودک به عنوان بازی انجام می دهد در پرورش نیروی بدنی و حواس او تاثیر زیادی دارند. بازی به کودک فرصت می دهد که توانایی های جسمانی اش را در مقایسه یا معیارهای خود و دیگران، آزمابش کند. کودکان برای افزایش رشد هماهنگی حرکتی حداقل تمرین بدنی را لازم دارند و بسیاری از بازی ها مستلزم مهارت عضلانی اند و بازی این تمرین بدنی را تدارک می بیند.
کودک در خلال بازی به کشف محیط اطراف خود می پردازد و از طریق بازی، نخستین گام ها را برای اجتماعی شدن بر می دارد،همکاری و تشریک مساعی با گروه را، و بر کیفیت تاثیرگداری بر دیگران و تاثیرپذیری آگاه می شود. او در بازی گروهی، ناگذیر به رعایت نکات اجتماعی و قواعد بازی است. در خلال بازی گروهی، مفاهیم اجتماعی مانند نوبت گرفتن، صبر و حوصله نشان دادن، احترام به حقوق دیگران، اعتماد به نفس پیدا کردن، پیروزی و شکست را فرا می گیرد.
در حین بازی، مطالب آموختنی، بدون فشار و با میل و رقبت فرا گرفته می شوند. بازی به کودک کمک می کند تا دنیایی را که در آن زندگی می کند بشناسد، بفهمد، اداره کند و میان واقعیت و تخیل فرق بگذارد. تا سنین پنج الی شش سالکی ، روحیه خودخواهی و تجاوز کاری در کودک بسیار چشمگیر است.لازم است کودک را از تمرین زیاد در این تجاوز کاری بازداریم.
بازی یکی از راه هایی است که رفتارهای خوب را از رفتارهای بد مشخص می کند. گرچه کودک در خانه و مدرسه با ارزش ها و اخلاق آشنا می شود اما درونی شدن و تثبیت معیارهای اخلاقی در خانه و مدرسه هرگز به اندازه بازی قوی نیست. کودک درمی یابد که اگر بخواهد در بازی فرد قابل قبول به حساب آید، باید درست کار ، با حقیقت ، مسلط به خود و باانصاف و عادل باشد. او می فهمد هم بازی هایش نسبت به خطاهای وی در بازی بسیار کمتر از والدین اش شکیبایند .
بازی معانی و ارزش های زیادی برای کودک دارد، از حمله اینکه اساساً بازی فعالیت ایست که کودک در خلال آن درک می کند، در میابد، می شناسد و احساس راحتی می کند. بازی برای درمانگران متخصص وسیله مناسبی است تا به دنیای کودکان رخنه کنند و آنها بیشتر و بهتر بشناسند و به مشکلات آنها پی ببرند.

دلایل

معمولاً کودکان سالم از نیروی زیادی برخوردارند که آن را در بازی مصرف می کنند. اگر نیروی اضافی کودک صرف نشود و به حالت سرکوب شده در جسم کودک ذخیره شود، در وی ناآرامی ،عصبانیت، بدخلقی و پرخاشگری ایجاد می کند.
برخی از دانشمندان معتقدند حقایقی در زیر بازی پنهان است که می توان از آن بعنوان "محرک و پاسخ" به شکل موثرتری استفاده کرد.

بازی

بازی به کودک کمک می کند که به یک "انسان" تبدیل شود و برای رسیدن به انسانیت و کسب ویژگی های شخصی مطلوب، باید تعادلی بین بازی و کار کودک برقرار شود.

بازی بخش تفکیک ناپذیری از دنیای کودک است،روش او برای ایجاد ارتباط، وسیله او برای مبادله و آزمایش است و کلاً نوعی شناخت و تسلط بر واقعیت های خارجی محسوب می شود.

بهترین خدمات

خودشکوفایی یک شبه اتفاق نمی افتد.

arman

مشاوره

باتوجه به اهمیت تعادل بین درون سازی و برون سازی می کوشیم تا بگونه ای به جهان بنگریم که کودک برای ساخت تفکر خویش بدان می نگرد. ما برای رسیدن به این مهم از تست ویسکانسی که از معتبرترین تست های علم روان شناسی است در جهت شناخت تفکر انعطاف پذیر می پردازیم و با شناسایی کودکان دارای پتانسیل تفکر خلاق خدمات خود را در راستای آموزش های پرورش خلاقیت آنان ارائه می دهیم. ما با بهره گیری از تست معتبر و کاملا قابل اعتماد استنفردبینه و تست ......، توانایی های منحصربفرد کودکان را بدست می آوریم و سپس به برنامه ریزی مرتبط و خاص هر کودک می کوشیم تا در راه کسب استعداد علایق و توانایی منحصر بفردشان موفق گردند. برای این منظور این کودکانند که فعالانه وارد بازی ها می شوند و دست به انتخاب می زنند

 • عنوان خدمات

  چند خط مطلب.
 • عنوان خدمات

  . چند خط مطلب.
 • عنوان خدمات

  چند خط مطلب..

خدمات

مشاوران ما با مشاهده کودکان در حین بازی، اقدام به شناسایی و ارائه خدمات بهنگام به کودک و خانواده وی می نمایند. مشاوران ما با مشاهده کودکان در حین بازی، اقدام به شناسایی و ارائه خدمات بهنگام به کودک و خانواده وی می نمایند. مشاوران ما با مشاهده کودکان در حین بازی، اقدام به شناسایی و ارائه خدمات بهنگام به کودک و خانواده وی می نمایند مشاوران ما با مشاهده کودکان در حین بازی، اقدام به شناسایی و ارائه خدمات بهنگام به کودک و خانواده وی می نمایندش

 • عنوان خدمات

  چند حط مطلب.
 • عنوان خدمات

  چند حط مطلب.
 • عنوان خدمات

  چند حط مطلب.
arman

گروه همکاران

لیست اعضای موسسه دنیای کودکان

محبوبه حقیقی

محبوبه حقیقی

کارشناس ارشد روان شناسی

خانم آتش نشان درجه یک کشور.

لیلا حقیقی

سعید رضا عینعلی

کارشناس ارشد روان شناسی

آتش نشان درجه یک کشور

لیلا حقیقی

عطیه خراسانی

کارشناس ارشد روان شناسی

متخصص در امور کودکان

لیلا حقیقی

لیلا حقیقی

کارشناس ارشد روان شناسی

متخصص در امور کودکان.

فعالیت های اخیر

آموزش های انجام شده، کارگاه های کودک و الد

تماس با ما

با ارسال نظرات و پیشنهادات خود ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری نمایند .